Diretoria

Exercício 2020-2021

No dia 14 de março de 2020, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, a qual foram eleitos os membros da Diretoria e Conselho para biênio.

DSC_0023

Diretoria: composta por 25 Diretores, todos voluntários e não remunerados, que se reúnem mensalmente, para discutir e deliberar sobre a administração da entidade e execução do Plano de Trabalho aprovado na Assembléia Geral dos Sócios

Presidente Honorário: Toshikazu Sakon

Presidente                                 Reimei Yoshioka

1º Vice-Presidente                     Sunao Sato

2º Vice-Presidente                     Izumu Honda

Diretor Superintendente            Geronimo Tacachi Iwamoto

1º Secretário                             Hatumi Hatanaka

2º Secretário                             Carlos Satoru Miyasato

1º Tesoureiro                            Bruno Roberto Kalkevicius

2º Tesoureiro                            Orídio Kiyoshi Shimizu

 

DIRETOR EXECUTIVO

Hidetaka Seki

Hisaji Akimura

Luiz Kenge Matsubara

Oswaldo Tsunetaka Fujii

Yasuhiro Aida

 

DIRETOR

Agenor Mikio Honma

Arnaldo Yoshifumi Ywane

Camargo Isamu Yoshida

Carlos Kenji Kataoka

Etsuko Nakata Uejima

João Huang Chen

Laura Harue Muto

Marcelo Yoshio Tanaka

Mario Maruyama

Neusa Mizue Yoda Fukumori

Takao Yamada

Tetsuo Yoshimoto

 

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Renato Kenji Nakaya
Nagato Hara                                              
Tuyoci Ohara

 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Eisuke Ogawa
Hélio Kamogawa
Tomio Katsuragawa

 

CONSELHO CONSULTIVO
01 – Akihiro Ikeda
02 – Akira Obara
03 – Alexandre Shodi Nomura
04 – Anselmo Nakatani
05 – Atushi Yamauchi
06 – Edson Issao Kuwabara
07 – Fumio Oura – falecido 07/12/2020
08 – Gláucia Érika Miyata Yamauti
09 – Haku Kasahara
10 – Hatiro Shimomoto
11 – Henrique Tetsuo Asanuma Misawa
12 – Hiroshi Shimuta
13 – Humberto Massahiko Kimura
14 – Ichiro Ota
15 – Ii Sei Watanabe
16 – José Mauro Portela
17 – Kazuhiko Ino
18 – Kazuhiro Mori
19 – Kazuko Aoyagi Kashiwagi
20 – Kazunari Okimasu
21 – Kazuo Wakabayashi
22 – Kazuo Watanabe
23 – Kenji Niwa
24 – Koichiro Shinomata
25 – Mário Suga
26 – Masahiro Seno
27 – Masako Ono Kishima
28 – Masato Ninomiya
29 – Masayuki Mizuno
30 – Masuyo Otsuka
31 – Nazira Kaoru Kida
32 – Nelson Hanada
33 – Nelson Kasuo Kagawa
34 – Nelson Mioshi Takata
35 – Nelson Yagi
36 – Noriyoshi Tamakoshi
37 – Paulo Outa
38 – Ricardo Antonio Hoshino Kalkevicius
39 – Roberto Kasuo Watanabe
40 – Sadaji Yoshioka
41 – Sadao Onishi
42 – Shuhatiro Wada
43 – Solon Yasuhiko Tagusagawa
44 – Sonoko Yoshiyasu
45 – Sussumu Niyama
46 – Tamio Shimizu
47 – Toshikazu Sakon
48 – Wilson Tadashi Koto
49 – Yataro Amino
50 – Yoichi Okamoto
51 – Yoshinori Kida
52 – Yukiko Nakano Watanabe
53 – Zilah Daijó

Comentários estão fechados