Diretoria

Exercício 2022-2023

No dia 12 de março de 2022, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, a qual foram eleitos os membros da Diretoria e Conselho para biênio.

ass1

Diretoria: composta por 25 Diretores, todos voluntários e não remunerados, que se reúnem mensalmente, para discutir e deliberar sobre a administração da entidade e execução do Plano de Trabalho aprovado na Assembléia Geral dos Sócios

DIRETORIA
Presidente Izumu Honda
1º Vice-Presidente Yasuhiro Aida
2º Vice-Presidente Etsuko Nakata Uejima
Diretor Superintendente Geronimo Tacachi Iwamoto
1º Secretário Hatumi Hatanaka
2º Secretário Carlos Kenji Kataoka
1º Tesoureiro Hidetaka Seki
2º Tesoureiro Laura Harue Muto

DIRETOR EXECUTIVO
Marcelo Yoshio Tanaka
Mario Maruyama
Reimei Yoshioka
Sonoko Yoshiyasu
Tetsuo Yoshimoto

DIRETOR
Agenor Mikio Honma
Arnaldo Yoshifumi Ywane
Camargo Isamu Yoshida
Carlos Satoru Miyasato
Humberto Massahiko Kimura
Lucia Mitiko Yoshita
Marlene Kiyomi Nagai Fukushima
Nelson Kazuo Kagawa
Neusa Mizue Yoda Fukumori
Orídio Kiyoshi Shimizu
Sunao Sato
Takao Yamada

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Nagato Hara
Renato Kenji Nakaya
Tuyoci Ohara

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Hélio Kamogawa
Henrique Tetsuo Asanuma Misawa
Tomio Katsuragawa

CONSELHO CONSULTIVO

1 Akihiro Ikeda
2 Akira Obara
3 Anselmo Nakatani
4 Antonio Ricardo Pires
5 Armando Nobuaki Mizumachi
6 Atushi Yamauchi
7 Bernadete Nakagawa
8 Bruno Roberto Kalkevicius
9 Carlos Antonio Hirata De Andrade
10 Coji Yanaguita
11 Edna Kazue Izumi
12 Edson Issao Kuwabara
13 Emi Tokonami Mori
14 Fussaco Abe Oi
15 Erika Miyata Yamauti
16 Gustavo Issao Sato
17 Haku Kassahara
18 Hiroshi Shimuta
19 Hiroshi Yamazaki
20 Ichiro Ota
21 Ii–Sei Watanabe
22 Jorge Kuma Sototuka
23 José Mauro Portela
24 Katsuhide Itagaki
25 Kazuhiko Ino
26 Kazuhiro Mori
27 Kazuko Aoyagi Kashiwagi
28 Kazuko Ono Onishi
29 Kazunari Okimasu
30 Kazuo Watanabe
31 Kiyoshi Harada
32 Kiyoshi Onaga Nagayama
33 Koto Nakae
34 Manoel Massami Ishiki
35 Marcia Harumi Saito
36 Marcia Sayuri Koga Honma
37 Mario Massanori Iwamizu
38 Mário Suga
39 Masato Ninomiya
40 Masayuki Mizuno
41 Massami Uyeda
42 Masuyo Otsuka
43 Milton Hitoshi Ikeda
44 Mitsuaki Ikeda
45 Mitsuo Fukushima
46 Nair Yukiko Yano
47 Nazira Kaoru Kida
48 Nelson Hanada
49 Nelson Mioshi Takata
50 Nelson Yagi
51 Norberto Akira Uemura
52 Oduvaldo Kazuo Adatihara
53 Paulo Outa
54 Ricardo Hideo Itabashi
55 Roberto Kasuo Watanabe
56 Roberto Yoshihiro Nishio
57 Roberto Yoshio Hosomi
58 Sadao Onishi
59 Shuhatiro Wada
60 Silvio Koiti Tagudi
61 Silvio Sumio Okada Oshiro
62 Solón Yasuhiko Tagusagawa
63 Sussumu Niyama
64 Suzana Miyuki Narita Mizushima
65 Tamio Shimizu
66 Toshie Kawazoe
67 Wilson Tadashi Koto
68 Yataro Amino
69 Yoichi Okamoto
70 Yukiko Nakano Watanabe
71 Zilah Daijó

**************************************************************************************************************

Exercício 2020-2021

No dia 14 de março de 2020, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, a qual foram eleitos os membros da Diretoria e Conselho para biênio.

DSC_0023

Diretoria: composta por 25 Diretores, todos voluntários e não remunerados, que se reúnem mensalmente, para discutir e deliberar sobre a administração da entidade e execução do Plano de Trabalho aprovado na Assembléia Geral dos Sócios

Presidente Honorário: Toshikazu Sakon

Presidente                                 Reimei Yoshioka

1º Vice-Presidente                     Sunao Sato

2º Vice-Presidente                     Izumu Honda

Diretor Superintendente            Geronimo Tacachi Iwamoto

1º Secretário                             Hatumi Hatanaka

2º Secretário                             Carlos Satoru Miyasato

1º Tesoureiro                            Bruno Roberto Kalkevicius

2º Tesoureiro                            Orídio Kiyoshi Shimizu

 

DIRETOR EXECUTIVO

Hidetaka Seki

Hisaji Akimura

Luiz Kenge Matsubara

Oswaldo Tsunetaka Fujii

Yasuhiro Aida

 

DIRETOR

Agenor Mikio Honma

Arnaldo Yoshifumi Ywane

Camargo Isamu Yoshida

Carlos Kenji Kataoka

Etsuko Nakata Uejima

João Huang Chen

Laura Harue Muto

Marcelo Yoshio Tanaka

Mario Maruyama

Neusa Mizue Yoda Fukumori

Takao Yamada

Tetsuo Yoshimoto

 

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Renato Kenji Nakaya
Nagato Hara                                              
Tuyoci Ohara

 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Eisuke Ogawa
Hélio Kamogawa
Tomio Katsuragawa

 

CONSELHO CONSULTIVO
01 – Akihiro Ikeda
02 – Akira Obara
03 – Alexandre Shodi Nomura
04 – Anselmo Nakatani
05 – Atushi Yamauchi
06 – Edson Issao Kuwabara
07 – Fumio Oura – falecido 07/12/2020
08 – Gláucia Érika Miyata Yamauti
09 – Haku Kasahara
10 – Hatiro Shimomoto
11 – Henrique Tetsuo Asanuma Misawa
12 – Hiroshi Shimuta
13 – Humberto Massahiko Kimura
14 – Ichiro Ota
15 – Ii Sei Watanabe
16 – José Mauro Portela
17 – Kazuhiko Ino
18 – Kazuhiro Mori
19 – Kazuko Aoyagi Kashiwagi
20 – Kazunari Okimasu
21 – Kazuo Wakabayashi
22 – Kazuo Watanabe
23 – Kenji Niwa
24 – Koichiro Shinomata
25 – Mário Suga
26 – Masahiro Seno
27 – Masako Ono Kishima
28 – Masato Ninomiya
29 – Masayuki Mizuno
30 – Masuyo Otsuka
31 – Nazira Kaoru Kida
32 – Nelson Hanada
33 – Nelson Kasuo Kagawa
34 – Nelson Mioshi Takata
35 – Nelson Yagi
36 – Noriyoshi Tamakoshi
37 – Paulo Outa
38 – Ricardo Antonio Hoshino Kalkevicius
39 – Roberto Kasuo Watanabe
40 – Sadaji Yoshioka
41 – Sadao Onishi
42 – Shuhatiro Wada
43 – Solon Yasuhiko Tagusagawa
44 – Sonoko Yoshiyasu
45 – Sussumu Niyama
46 – Tamio Shimizu
47 – Toshikazu Sakon
48 – Wilson Tadashi Koto
49 – Yataro Amino
50 – Yoichi Okamoto
51 – Yoshinori Kida
52 – Yukiko Nakano Watanabe
53 – Zilah Daijó

Comentários estão fechados.