Diretoria

Exercício 2018 – 2019

No dia 10 de março de 2018, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, a qual foram eleitos os membros da Diretoria e Conselho para biênio.

DSC_0023

Diretoria: composta por 25 Diretores, todos voluntários e não remunerados, que se reúnem mensalmente, para discutir e deliberar sobre a administração da entidade e execução do Plano de Trabalho aprovado na Assembléia Geral dos Sócios

Presidente Honorário: Toshikazu Sakon

Presidente Sunao Sato
1º Vice-Presidente Etsuko Nakata Uejima
2º Vice-Presidente Reimei Yoshioka
Diretor Superintendente Izumu Honda
1º Tesoureiro Mário Makoto Ubukata
2º Tesoureiro Bruno Roberto Kalkevicius
1º Secretário Carlos Kenji Kataoka
2º Secretário Hatumi Hatanaka

DIRETOR EXECUTIVO
Geronimo Tacachi Iwamoto
Hidetaka Seki
Hisaji Akimura
Oswaldo Tsunetaka Fujii
Yasuhiro Aida

DIRETOR
Agenor Mikio Honma
Arnaldo Yoshifumi Ywane
Camargo Isamu Yoshida
Kazuo Nishimoto
Luiz Kenge Matsubara
Marcelo Yoshio Tanaka
Mario Maruyama
Ricardo Antonio Hoshino Kalkevicius
Nelson Mioshi Takata
Sonoko Yoshiyasu
Takao Yamada
Tetsuo Yoshimoto

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Renato Kenji Nakaya
Tomio Katsuragawa
Tuyoci Ohara

CONSELHO FISCAL SUPLENTE
Eisuke Ogawa
Hélio Kamogawa
Mário Nita

CONSELHO CONSULTIVO
01 – Akihiro Ikeda
02 – Akihisa Kitagawa
03 – Akira Obara
04 – Alexandre Shodi Nomura
04 – Anselmo Nakatani
05 – Arata Kami
06 – Atushi Yamauchi
07 – Edson Issao Kuwabara
08 – Fumio Oura
09 – Gláucia Érika Miyata Yamauti
10 – Haku Kasahara
11 – Hakuo Tamada
12 – Hatiro Shimomoto
13 – Henrique Tetsuo Asanuma Misawa
14 – Hiroshi Ikuta
15 – Hiroshi Shimuta
16 – Horácio Kenhici Nakura
17 – Humberto Massahiko Kimura
18 – Ichiro Ota
19 – Ii Sei Watanabe
20 – Isao Nakamura
21 – José Mauro Portela
23 – Kazuhiko Ino
24 – Kazuhiro Mori
25 – Kazuko Aoyagi Kashiwagi
26 – Kazunari Okimasu
27 – Kazuo Wakabayashi
28 – Kazuo Watanabe
29 – Kenji Niwa
30 – Koichiro Shinomata
31 – Mário Suga
32 – Mario Togumi
33 – Masahiro Seno
34 – Masako Ono Kishima
35 – Masato Ninomiya
36 – Masasuke Kuroki
37 – Masayuki Mizuno
38 – Masuyo Otsuka
39 – Nagato Hara
40 – Nazira Kaoru Kida
41 – Nelson Hanada
42 – Nelson Kasuo Kagawa
43 – Nelson Yagi
44 – Nituo Tsukada
45 – Noriyoshi Tamakoshi
46 – Paulo Outa
47 – Roberto Kasuo Watanabe
48 – Sadao Onishi
49 – Sadaji Yoshioka
50 – Sadayuki Taguchi
51 – Shuhatiro Wada
52 – Solon Yasuhiko Tagusagawa
53 – Takashi Goto
54 – Tamio Shimizu
55 – Toshikazu Sakon
56 – Yataro Amino
57 – Yoichi Okamoto
58 – Yoshinori Kida
59 – Yukiko Nakano Watanabe

Comentários estão fechados